Przygotowywanie cystern do badań TDT


Posiadamy uprawnienia do:

1. Wytwarzania, modernizacji i naprawy urządzeń służących do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych, w zakresie montażu osprzętu elastycznych przewodów stanowiących wyposażenie tych urządzeń.

2. Modernizacji i naprawy

  • zbiorników, w tym cystern, do przewozu materiałów niezaliczanych jako niebezpieczne, które są pod ciśnieniem napełniane, opróżniane lub przewożone, dla których iloczyn nadciśnienia i pojemności jest większy niż 50 barów x dm3, a nadciśnienie jest wyższe niż 05 bar
  • zbiorników, w tym cystern, do przewozu materiałów niebezpiecznych kl. 3, 4, 5, 6, 8 oraz 9 wg ADR
Tel.: +48 607 070 848
Tel.: +48 609 460 608
Tel./fax: +48 58 686 73 00
Rufen Sie uns an, fragen sie nach Transport
 
 
Entwurf und Realisierung: